Projekt realizowany ze środków UE

Medologic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „MedoLogic.com - Platforma Technologii Medycznych”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w formie platformy technologii medycznych.

MedoLogic.com to platforma skierowana do branży medycznej. Polega na stworzeniu innowacyjnego narzędzia ICT w postaci platformy wspierającej jednostki medyczne w zakresie doboru sprzętów, urządzeń technologii medycznych względem w pierwszej kolejności wymagań prawnych, ministerialnych (Ministerstwo Zdrowia) oraz kolejno dając możliwość wyboru technologii medycznych pod względem zastosowań w zbliżonych jednostkach.

Platforma ma pełnić rolę wirtualnego wsparcia w zakresie inżynierii medycznej podczas doboru, zakupów, doposażania, sprzętów, urządzeń technologii medycznych.

 

Wartość projektu: 1 203 288.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 976 735.00 PLN