; medologic
Dofinansowanie na podniesienie poziomu cyfryzacji w POZ.
2022/03/22

W perspektywie najbliższych 2 miesięcy planowane jest uruchomienie naborów projektów dedykowanych placówkom POZ. Wsparcie dotyczyło będzie: 

 

  1. Wsparcie POZ z poziomu centralnego – wsparcie POZ związane z dostawą niezbędnego sprzętu informatycznego oraz integrację z centralnymi rozwiązaniami systemu e-zdrowia;

 

  1. Wsparcie placówek POZ w formie zakupu sprzętu komputerowego oraz zakup pozostałej, niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania, w tym integrację z platformą P1 – projektu realizowanego w formule grantowej.

 

 

Projekty mogą przewidywać zakup:

 

a) sprzętu teleinformatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym w szczególności: 

 

  • sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi i urządzeniami peryferyjnymi, m.in. skanery, czytniki kodów kreskowych,

 

  • sprzętu serwerowo-sieciowego m.in. serwerów, szaf serwerowych, urządzeń sieciowych,

 

  • wyposażenia serwerowni m.in. systemu zasilania awaryjnego, systemu kontroli, klimatyzacji, instalacji ppoż,

 

  • urządzeń i systemów do archiwizacji danych,

 

  • urządzeń sieciowych i systemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z usługami zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 

  • innego sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do działalności prowadzonej przez Beneficjenta,

 

  • inne wydatki związane z ww. zakupami m.in. instruktaże, instalacja, konfiguracja, usługi hostingu,

 

b) systemów teleinformatycznych lub zintegrowanych systemów teleinformatycznych i ich rozbudowy, wraz z wydatkami związanymi z wdrożeniem i rozbudową tych systemów, m.in. instruktaże, instalacja, konfiguracja systemów.

 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: info@medologic.com

Wstecz