; medologic
Pożyczka czy leasing na zakup urządzeń medycznych. Różnice!
2021/10/12

LEASING*

  1. Leasingodawca jest właścicielem środka finansowanego pożyczką 
  2. Leasingobiorca amortyzuje przedmiot umowy leasingu 
  3. Leasingobiorca wlicza w koszty prowadzenia działalności część odsetkową i
    odpisy amortyzacyjne 
  4. Cały podatek VAT Leasingobiorca musi zapłacić z „góry” na początku umowy
  5. Faktura Dostawcy wystawiana jest na Leasingodawcę 

(* dot. leasingu finansowego, zakładamy, że opieka medyczna jest zwolniona przedmiotowo z VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)

 

 

POŻYCZKA:

1. Pożyczkobiorca jest właścicielem środka finansowanego pożyczką

2. Pożyczkobiorca amortyzuje przedmiot umowy pożyczki

3. Pożyczkobiorca wlicza w koszty prowadzenia działalności część odsetkową i odpisy amortyzacyjne.

4. Cały podatek VAT może być rozliczony w całym okresie trwania umowy, a raty  miesięczne pożyczki zwolnione są z podatku VAT(część odsetkowa)

5. Faktura Dostawcy wystawiana jest na Pożyczkobiorcę

 

Published online: Oct 24 2021

Wstecz