European Union

Eksport wyrobów

Producent wyrobów, mający siedzibę na obszarze Polski Wschodniej w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP może pozyskać 85% dofinansowania na rozwój eksportu na nowe rynki zagraniczne.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 zł

Nasz zespół posiada doświadczenie w wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne. 
Pomagamy w zakresie:

  • MARKETINGU - przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych na rynki zagraniczne.
  • POZYSKANIA KLIENTÓW - wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów. z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych
  • CERTYFIKAKCJI - uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych do sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym.
  • DOKUMENTÓW PRAWNYCH - tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek.

Zespół

Tomasz Krypel

 Dyrektor generalny

Nadzoruje rozwój Platformy MedoLogic, a także odpowiada za kontakty z jednostkami medycznymi oraz producentami urządzeń i technologii medycznych w kraju i za granicą.

Przygotowuje dokumentację niezbędną do pozyskania zewnętrznego finansowania w postaci grantów EU oraz inwestorów zewnętrznych

Adrian Mścisz

Dyrektor ds. inżynierii urządzeń medycznych

Odpowiada za:

- Kreowanie koncepcji projektowych dla rozwiązań w technologiach medycznych,

- Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do prototypowania zaawansowanej aparatury medycznej,

- Układaniem ciągów technologicznych do wytwarzania wyrobów medycznych.

Maciej Kasper

 Prawnik / Doradca biznesowy

Na co dzień mieszkający i pracujący w Szwajcarii.

Pomaga przedsiębiorcom w budowaniu nowych rynków sprzedaży, kooperacją firm z różnych części świata. Jest doradcą zarządów wielu europejskich przedsiębiorstw.

Odpowiada za rynki francuskojęzyczne

Rafael Churawski

Prawnik / Doradca biznesowy

Na co dzień mieszkający i pracujący w Niemczech.

Wspiera polskich przedsiębiorców w rozwoju, budowaniu silnej pozycji oraz osiąganiu sukcesów gospodarczych w krajach niemieckojęzycznych.

Pomagamy w całym procesie od pozyskania dotacji, poprzez działania na rynkach zagranicznych, aż po rozliczenie projektu.


Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowych informacji.

Tomasz Krypel

tomasz.krypel@medologic.com