Unia Europejska

Eksport wyrobów

Jeżeli jesteś producentem na obszarze Polski Wschodniej i chcesz sprzedawać swoje produkty w Europie, Ameryce Południowej – w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, Twoja firma może pozyskać 85% dofinansowania na rozwój eksportu na nowe rynki zagraniczne.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 zł

Nasz zespół posiada 10 letnie doświadczenie we wprowadzeniu produktów na rynki zagraniczne.
Pomagamy w zakresie:

  • MARKETINGU - przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych na rynki zagraniczne;
  • POZYSKANIA KLIENTÓW - wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych;
  • CERTYFIKACJI - uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych do sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
  • DOKUMENTÓW PRAWNYCH - tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek.

Pomagamy w całym procesie od pozyskania dotacji, poprzez działania na rynkach zagranicznych, aż po rozliczenie projektu.

Zespół

Tomasz Krypel

 Dyrektor Generalny

Nadzoruje rozwój Platformy MedoLogic, a także odpowiada za kontakty z jednostkami medycznymi oraz producentami urządzeń i technologii medycznych w kraju i za granicą.

Nadzoruje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania w postaci grantów EU oraz inwestorów zewnętrznych

Adrian Mścisz

Dyrektor ds. Inżynierii Urządzeń Medycznych

Odpowiada za:

- Kreowanie koncepcji projektowych dla rozwiązań w technologiach medycznych;

- Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do prototypowania zaawansowanej aparatury medycznej;

- Układanie ciągów technologicznych do wytwarzania wyrobów medycznych.

Maciej Kasper

 Prawnik / Doradca Biznesowy

Na co dzień mieszka i pracuje w Szwajcarii.

Pomaga przedsiębiorcom w budowaniu nowych rynków sprzedaży, kooperacją firm z różnych części świata. Jest doradcą zarządów wielu europejskich przedsiębiorstw.

Odpowiada za rynki francuskojęzyczne.

Rafael Churawski

Prawnik / Doradca Biznesowy

Na co dzień mieszka i pracuje w Niemczech.

Wspiera polskich przedsiębiorców w rozwoju, budowaniu silnej pozycji oraz osiąganiu sukcesów gospodarczych.

Odpowiada za rynki niemieckojęzyczne.


Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowych informacji.

Tomasz Krypel

tomasz.krypel@medologic.com