Unia Europejska

Wspieramy eksport wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych, sanitarnych do Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Francji, a także krajów Ameryki Południowej.

Szczegóły
Wybierz interesujący Cię temat i skontaktuj się z nami

Czym się zajmujemy

Wybór sprzętu medycznego

Wykonujemy analizy przed zakupowe sprzętu pomagając wybrać najlepsze rozwiązania technologiczne w ramach przyjętych procedur medycznych i posiadanego budżetu.

Dotacje i finansowanie

Wspieramy rozwój jednostek medycznych przy wykorzystaniu dotacji z UE na zakup urządzeń medycznych oraz możliwości leasingu.

Ubezpieczenie sprzętu i OC

Oferujemy analizę i pośrednictwo w zakresie doboru zakresu ubezpieczenia i opcji gwarancyjnych sprzętu medycznego.

Wsparcie serwisowe

W ramach wygodnego, niskiego abonamentu obsługujemy zarządzanie sprzętem i serwisem zarówno w małych gabinetach jak i w klinikach.

Kim jesteśmy

Nasz zespół tworzą inżynierowie biomedyczni, lekarze, a także specjaliści w zakresie audytu i certyfikacji urządzeń medycznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek medycznych.

Nasi specjaliści przeprowadzą audyt wewnętrzny potrzeb Twojej jednostki medycznej i zadbają o całościowy proces zakupu odciążając w ten sposób Ciebie, równocześnie dając wsparcie Twojemu zespołowi.

Jak działamy

Zapełniamy lukę kompetencyjną związaną z wyborem i wdrożeniem sprzętu w jednostkach medycznych.

Wspieramy jednostki w zakresie wyszukiwania potrzebnych urządzeń medycznych, ale także nowych technologii w obszarze medycyny. 

 

Strategia działania
Doświadczenie naszego zespołu

Realizacja projektu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych

Zakup wyrobów medycznych przez NTM Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny do diagnostyki obrazowej 3D oraz 2D kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji obciążonej.

Projekt obejmował:
- opracowanie technologii;
- wdrożenie systemu twin robotic X-ray system;
- instalacje urządzeń;
- przeprowadzenie szkoleń;
- integrację urządzeń ze strukturą IT szpitala;
- projekt architektoniczny pracowni i prace budowlane.

Opracowanie technologii Hybrydowej Sali Operacyjnej

Opracowaliśmy technologię hybrydowej sali operacyjnej do leczenia ostrych niedokrwiennych udarów mózgu.
Projekt zakładał integrację sali hybrydowej wyposażonej w angiograf, neuronawigację, mikroskop neurochirurgiczny, USG, nóż ultradźwiękowy, diatermie chirurgiczne, aparat do znieczulenia, pompy infuzyjne, instrumentarium neurochirurgiczne z zakładem diagnostyki obrazowej wyposażonej w Rezonans Magnetyczny i z szpitalną infrastrukturą IT.
Powyższa technologia eliminowała promieniowanie jonizującego, podczas algorytmu postępowania z pacjentem udarowym.
Projekt został zaakceptowany do wdrożenia i nominowany do najlepszej technologii medycznej w Polsce.

Prace Badawczo - Rozwojowe
Zakres badań - Kardiologia i Kardiochirurgia

Prace projektowe i wdrożeniowe w celu stworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego obejmowały:
- opracowanie parku maszynowego CBR;
- opracowanie i konstrukcja rozwiązań technologicznych do narzędzi chirurgicznych i zabiegowych;
- opracowanie prototypów narzędzi chirurgicznych i zabiegowych.